Премини към основното съдържание

Целодневна детска градина „Май”

Име на фирма: 
Май

Дата на откриване1974г.Капацитетът на ДГ е за обучение и възпитание на 150 деца обособени в шест групи.ДГ е активен участник в редица национални конференции.Определена е за базова градина и работи в областта на изобразителното изкуство.Има изградена изложба от известни български художници,което спомага за изграждане на естетическото отношение на децата към заобикалящия ги свят..
настояще:

Днес в ДГ работи високо квалифициран екип, за които главна цел е детето,интересите на всички в този процес са подчинени на основната цел-осигуряване на равен достъп и качествено образование на децата в детската градина.
Ранното формиране на мотиви за учене гарантира трайно положително отношение към този вид дейност.Затова колектива на ЦДГ „МАЙ” осъществява педагогически целесъобразно и компетентно сътрудничество с родителите,с цел да ги мотивира към съвместна дейност,за да се гарантира успешна подготовка на децата за обучение на децата в началното училище и реализация в реалния живот..
преспектива:

Пред колектива стои разработването на педагогически технологии структурно подчинени на рефлексивният подход като психологически,гарантиращ развитието на такива феномени като: самооценка,осъзнаване и саморегулация на индивида.
Нашата задача е изграждането на социална интелигентност у детето още в предучилищния период.

,ул.”Места” №7а Кюстендил Кн България 2500

Местоположение

Bulgaria
42° 17' 19.1364" N, 22° 41' 18.96" E
Javascript is required to view this map.

БЕЗПЛАТНО включване в Бизнес каталога на Кюстендил се обадете на 0888-563-496 или стъпи ТУК!

Вижте телефон, емайл или интернет сайт след вход или регистрация!