Премини към основното съдържание

Целодневна детска градина „ПЪРВИ ЮНИ”

Име на фирма: 
ПЪРВИ ЮНИ

история: Детската градина е открита през м.12.1977г. с 10 групи за деца от 3 до 7 години. Над 10 години е база за експериментиране и прилагане на нови практики на МОН и ЮЗУ- Благоевград. - От 1993г. към ЦДГ «Първи юни» е присъединена 1 група - филиал с.Соволяно настояще: Притежаваме мн.добра съвременна база – физ.салон, салон по музика, плувен басейн, кабинети по всички направления. Извеждаме следните приоритети : партньорство с родителската общност, подготовката децата за училище, ранно чуждоезиково обучение, музикалното възпитание на децата преспектива: Перспективата на детското заведение е в посока : традиции и иновации в цялостната дейност на детската градина. Официалният сайт на училището ще откриете на адрес : в процес на разработка Визитна картичка: Брой обучавани деца: Брой групи : Режим на работа: 205 деца 9 групи целодневно Ръководство на ЦДГ: Преподавателски колектив: Непедагогически персонал: Антонина Керелска – директор с ІІ ПКС ; Славка Петрова – гл.счетоводител; 18 детски учители от които 17 с V ПКС и 1 учител по музика с V ПКС; 18 човека непедагогически квалифициран персонал; База на ЦДГ: - Занимални -специализирани кабинета - Спортни площадки - Кухня - и пр. 9 занимални; кабинети по всички програмни направления ; баскетбол, волейбол, лека атлетика; 10 открити площадки за спорт и игри; Участие в проекти - Реализирани проекти: - Проекти в ход: - Предстоящо: „Моите права и моите задължения” – 1994г. „Практическо прилагане система за контрол и оценка на физическата дееспособност”- 2003г. Партньоски проект с Младежки консултативен център и YMCA за благоустрояване на дворното пространство; прект „Слънчева градина” в кампанията „За чиста околна среда”към ПУДООС; „Детската фолклорна игра в музикалното и физическо възпитание на децата от Европейските страни”- ЦРЧР, Коменски, училищни партньорства. Новости в учебно възпитателния процес: Новите ключови компетенции на децата от предучилищна възраст : компетенции за живота, за личностното развитие, за социална интеграция и реализация, за гражданско съзнание и др. Постижения: Собствената визия и наложеното име на детската градина – търсена и обичана от децата и техните родители; Множеството награди във времето назад и настоящият момент; Учители носители на престижните национални награди „Неофит Рилски” и учител на годината; Настоятелство: Работа с др. обществени институции: Регистрирано през 2007 година - Сдружение с обществено полезна дейност «Родителско настоятелство на ЦДГ «Първи юни», гр.Кюстендил с председател Симеон Кирилов Алексов; Работим с всички обществени институции : училища, театър, музей, картинна галерия и др. Детското градина - желана територия: съхранение на традициите и внедряване на иновационни форми на работа с децата 078/552073 Факс: 078/552073

кв."Запад'' Кюстендил Кн България 2500

Местоположение

Bulgaria
42° 16' 38.8956" N, 22° 40' 27.5592" E
Javascript is required to view this map.

БЕЗПЛАТНО включване в Бизнес каталога на Кюстендил се обадете на 0888-563-496 или стъпи ТУК!

Вижте телефон, емайл или интернет сайт след вход или регистрация!