Премини към основното съдържание

Недостиг на лекари в Кюстендил

Данни показват,че Кюстендил е под средното ниво по брой на лекари в България.Броят им за 2015 година е бил 34.7 на 10 000 души при 40.6 на 10 000 души общо за страната.За областта осигуреността с лекари по дентална медицина 9.4 на 10 000 души от населението, при 10.5 на 10 000 души общо за страната.
Осигуреността в област Кюстендил с общопрактикуващи лекари е 7.1 на 10 000 души от населението, при 6.2 на 10 000 души общо за страната.
437 лекари практикуват на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в област Кюстендил, по данни от края на 2015 г. Лекарите по дентална медицина са 118, а медицинските специалисти по здравни грижи - 725, от които 484 са медицински сестри, 49 - медицински лаборанти, 53 - акушерки и 59 - фелдшери. В лечебните и здравните заведения на основен трудов договор работят и 648 души друг персонал с немедицинско образование.
• В заведенията за болнична помощ в областта практикуват 231 лекари, 5 фармацевти, 426 медицински специалисти по здравни грижи и 442 друг персонал.
• В заведенията за извънболнична помощ работещите на основен трудов договор лекари са 164, лекарите по дентална медицина - 118, медицинските специалисти по здравни грижи - 48 и другият персонал - 23.
• В други лечебни заведения към 31.12.2015 г. на основен трудов договор работят 42 лекари, 251 медицински специалисти по здравни грижи и 183 друг персонал.
Източник:dariknews.bg
сн:chambersz.com